kulhavuteam.cz

KRIZOVÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 1.3.2021

KRIZOVÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 1.3.2021

Vláda ČR vydala Usnesení č. 216 a 217 o přijetí krizových opatření za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19. Tato opatření  s účinností od pondělí 1.3.2021 do 21.3.2021 omezují volný pohyb osob na území České republiky, což se úzce dotýká i výkonnostních i amatérských cyklistů a mládeže v rámci jejich sportovních aktivit a přípravy.
Vedení Českého svazu cyklistiky (ČSC) vzhledem k epidemiologické situaci v ČR tato opatření vlády plně respektuje a v rámci co nejobjektivnější informovanosti svých členů rekapituluje vládní opatření ve vztahu k provozování cyklistiky, a to pro období, po které je krizové opatření vyhlášeno.
Co je povoleno?
Povoleny jsou sportovní aktivity ve venkovních prostorách, parcích a přírodě, ovšem pouze v rámci katastru obce, kde má daný sportovec trvalý pobyt nebo bydliště.
Sportovní aktivity lze provozovat pouze individuálně nikoli ve skupinách
Sportování je povoleno bez zakrytí nosu a úst
mimo obec trvalého pobytu či bydliště mohou sportovat pouze profesionální sportovci
Kdo je profesionální sportovec?
jedná se o každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ.
sportovní aktivity profi sportovců jsou povoleny ve vnitřních i venkovních prostorách
profesionální sportovec musí být schopen písemně prokázat důvodnost cesty k výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)

 

Chceš se připojit do našeho týmu? Jednoduše napiš!

Kontakty

Hlavní partneři

  • Strabag
  • Pardubicky Kraj
  • Mesto UO
  • Sprava a udrzba silnic

Partneři